Kourosh-Residence

Zafaranieh Project

ساختار فکری

یک اثر معماری پیش از آنکه به عنوان یک کاربری ساختمانی مطرح باشد، منعکس کننده یک سلسله تفکرات و بازگوکننده راه و رسم زندگانی مردم دوره خود است. رویکرد اصلی در طراحی و اجرای پروژها، تعریف متفاوت مولفه هايي مؤثر مانند فرم، عملکرد، ارتفاع، بعد، ساختار و کیفیت بوده تا علاوه اینکه بنای ایجاد شده با اقلیم همگن باشد به پویایی و انرژی محیط بی افزاید و از طرفی ذهن نا آرام هر انسان دور مانده از طبیعت را، از دنیای خیال، به واقعیت برده تا شاید در مسیر حرکت این زورق، از ازدحام و ناشی به سوی آرامش و سکون هدایت کند. طراحان و مجریان کورش رزیدنس باور دارند سه عامل کلیدی که در موفقیت یک پروژه نقش دارد عبارت از:

ساختاری است که آن را ماندگار نگاه می دارد،

خدماتی است که به آن عملکرد می دهد،

و محیطی است که در آن تأثیر می گذارد،

خلاقیت در این گروه به بهترین شکل هدایت می شود تا طراحی یک پروژه به صورت منظم و با مدیریت صورت پذیرد و در نهایت معمارانه شکل گیرد و در طول زمان در کالبد بنا به چالش کشیدن و به چالش کشیده شدن را حفظ می کند. هرچند همواره سرمایه های محدود کارفرما و سختیهای فرارو در زمینه تکنولوژی ساخت، امکان پرداختن به ایده های کمالگرایانه را کمرنگ می سازد اما تلاش ما همواره به واقعیت رساندن معماری های آرمانی و نوگرایانه ای است که پس از صفحه کاغذ در چهره شهر نیز محقق شود. چراکه ما معتقدیم:

“هنوز می توان دلسوزانه تر چهره شهر را تغییر داد!”

درباره برج کوروش

به بالای صفحه بردن