اجرا

خوب بودن با موفق بودن فرق دارد؛ شرکت‌های ساختمانی متعددی هستند که در قالب پروژه‌های بزرگ و کوچک در حوزه‌های مختلف ساختمان‌سازی در حال فعالیت هستند. روش‌ها و راهکارهای متنوعی برای خوب بودن شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های ساختمانی وجود دارد. به عنوان مثال ویژگی‌هایی نظیر تجربه و دانش بالا از این شرکت‌ها یک انتخاب خوب می‌سازد. اما خوب بودن کافی است؟ همانطور که می‌دانید خوب بودن به تنهایی موجب موفقیت نخواهد شد. سوال اساسی این است که: ویژگی‌های یک شرکت ساختمانی موفق چیست؟ آشنایی با ویژگی‌های بهترین و موفق‌ترین شرکت‌های ساختمانی علاوه بر توسعه شرکت‌های فعال در این حوزه، به کارفرمایان و مشتریان در انتخابی درست کمک می‌نماید. شما یک شرکت ساختمانی موفق را چطور توصیف می‌کنید؟ برخی‌ها ویژگی‌های نظیر: مبتکر بودن، مسئولیت‌پذیری و متخصص بودن را به عنوان مهم‌ترین ویژگی‌های یک شرکت ساختمانی موفق در نظر می‌گیرند.

عملیات اجرایی ساختمان باید منحصرا توسط مهندس مجری ساختمان که دارای صلاحیت اجرا ساختمان هستند انجام شود. مجری نماینده فنی کارفرما در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع کنترل کننده می باشد.

به بالای صفحه بردن